Trần Lân

Quảng Ngãi dự kiến thu về hơn 1.670 tỷ đồng từ dự án đảo Ngọc

Dự kiến tổng nguồn thu sau khi bán đấu giá gần 5.471tỷ đồng, trừ chi phí đầu tư 3.800 tỷ đồng, phần còn lại thu nộp ngân sách tỉnh dự kiến khoảng 1.670,69 tỷ đồng.

Ngày 13/3, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi tờ trình cho Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), Tp.Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), để UBND tỉnh có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Bất động sản - Quảng Ngãi dự kiến thu về hơn 1.670 tỷ đồng từ dự án đảo Ngọc

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển đô thị Tp.Quảng Ngãi về phía Đông Bắc theo hướng đô thị ven sông. Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt; tăng cường khả năng kết nối, lưu thông từ 2 bờ sông Trà Khúc vào trung tâm đảo Ngọc cũng như kết nối giao thông giữa 2 bờ sông của Tp.Quảng Ngãi, thúc đẩy mở rộng và phát triển không gian đô thị Tp.Quảng Ngãi về phía Đông, 2 hướng sông Trà Khúc.

Dự án này còn tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng cho Tp.Quảng Ngãi để tạo ra một đô thị bên sông thực sự, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của Thành phố này trong tương lai.

Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, di dời, đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân tại thôn An Phú đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn, nhất là trong mưa bão.

Đầu tư cơ sở hạ tầng bước đầu để kêu gọi đầu tư một đô thị mới hiện đại, đồng bộ trong khu vực với các dự án đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, khai thác tài nguyên đất một cách hợp lý, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Dự án này sẽ được đầu tư cầu, đường kết nối khu vực với 2 đường Trường Sa, Hoàng Sa; kè và bồi thường, giải phóng mặt bằng; tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt với diện tích khoảng 163ha.

Đây là dự án nhóm A, mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, nhu cầu sử dụng đất của dự án này 163ha (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thi tuyển kiến trúc, lựa chọn hạng mục, giải pháp đầu tư hiệu quả nhất để lập dự án).

Bất động sản - Quảng Ngãi dự kiến thu về hơn 1.670 tỷ đồng từ dự án đảo Ngọc (Hình 2).

Quảng Ngãi dự kiến thu về hơn 1.670 tỷ từ dự án đảo Ngọc.

Tuy nhiên, để giải phóng mặt bằng toàn bộ đảo Ngọc thì phải xây dựng khu tái định cư Tân Mỹ 1, với diện tích khoảng 77ha.

Vì vậy, để thuận lợi trong công tác tổ chức đánh giá tác động môi trường của dự án, Sở Xây dựng đề nghị điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất dự án khoảng 240ha (gồm: Diện tích đất của Khu đô thị mới khoảng 163ha và khu tái định cư Tân Mỹ 1 khoảng 77ha).

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã tính toán với diện tích quy hoạch đất ở hình thành sau đầu tư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và tham khảo giá đất ở trong khu thì dự kiến tổng nguồn thu sau khi bán đấu giá toàn bộ diện tích Quỹ đất sạch là khoảng 5.470,686 tỷ đồng, trừ đi chi phí đầu tư 3.800 tỷ đồng, phần còn lại thu nộp ngân sách tỉnh dự kiến khoảng 1.670,69 tỷ đồng.

Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư sẽ khảo sát, đánh giá giá đất ở tại khu vực, làm cơ sở xác định hiệu quả tài chính sau khi đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.