Hưng Thịnh

KINH TẾ

Nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

Ban Quản lý các khu công nghiệp (BQLKCN) tỉnh Vĩnh Long đã thiếu kiểm tra, giám sát và chấp hành quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch của UBND tỉnh.