Hưng Thịnh

Điều tra vụ chôn lấp rác trái phép tại Bình Dương

Số rác thải phải đưa về Trà Vinh để xử lý theo quy trình thì công ty này lại mang đến huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để chôn lấp sai quy định.