Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 25.000 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2025, Quảng Ninh sẽ đáp ứng khoảng 50% tổng nhu cầu nhà ở xã hội của các đối tượng có thu nhập thấp: công nhân KCN, công nhân ngành than.