Trần Lân

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Review cá nhân sau khi trải nghiệm tại sàn Leap CM

3 ngày trước

Trên thị trường tài chính sôi động, có thể bạn đã biết qua nhiều sàn giao dịch. Tôi cũng vậy. Sau khi tìm hiểu qua rất nhiều sàn và được các bạn IB hỗ trợ, tôi đã đầu tư một ít vốn tại Leap CM.