World Bank: Chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là một quan ngại

6 tháng đầu năm 2022, chính sách tiền tệ nới lỏng được duy trì trong khi khu vực tài chính và ngân hàng phải đối mặt với rủi ro gia tăng.