Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

Chấn động: Cán bộ BQL bảo tồn Kẻ Gỗ chặt phá rừng nguyên sinh

Gần 2ha rừng nguyên sinh bị chặt trắng. Những gốc gỗ tự nhiên có đường kính từ 15 – 40 cm bị đốn hạ trơ gốc, phần thân đã được vận chuyển ra khỏi rừng.