Hưng Thịnh

Khuyến khích chuyển đổi "xanh", chuyển đổi số để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025

Mới đây, tại họp lần thứ 3, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP26, Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai một số nội dung trọng tâm.