Thương hiệu nông sản Việt đang bị đe dọa bởi những vụ vi phạm xuất khẩu hàng tại thị trường Trung Quốc

Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, thương hiệu nông sản của Việt Nam đang bị đe dọa bởi liên tục có những vụ vi phạm của hàng xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc. Do đó, các doanh nghiệp đã được cấp mã số đăng ký xuất khẩu cần hết sức lưu ý, bởi khi đã bị tạm dừng thì rất khó quay trở lại thị trường này.