Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Ra mắt website nhằm nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến

Website cũng được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) tích hợp vào Cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ https://staging.khonggianmang.vn/ để người dân dễ dàng sử dụng và tra cứu khi cần thiết.