Hưng Thịnh

Tập đoàn KIDO chính thức lấn sân sang kinh doanh nước mắm

Với quyết định thành lập công ty chế biến và bảo quản nước mắm, Tập đoàn KIDO sẽ tham gia góp 98% vốn điều lệ, tương đương 196 tỷ đồng vào công ty này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) vừa công bố thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm và Gia vị TA với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản nước mắm. Công ty này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, tương đương 20 triệu cổ phần phổ thông.

Theo quyết định, Tập đoàn KIDO sẽ tham gia góp 196 tỷ đồng, ứng với 98% vốn điều lệ của Gia vị TA. Thời điểm góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KIDO sẽ trở thành người đại diện quản lý phần vốn góp cũng như là người đại diện theo pháp luật tại Gia vị TA.

Hồ sơ doanh nghiệp - Tập đoàn KIDO chính thức lấn sân sang kinh doanh nước mắm

Diễn biến thị giá cổ phiếu KDC (Nguồn: TradingView).

Tại một diễn biến khác, Tập đoàn KIDO cũng thông báo tạm hoãn việc chi trả cổ tức KDC đặc biệt bằng tiền mặt với tỉ lệ 50% đã được thông báo trước đó. Để chuẩn bị cho đợt trả cổ tức này, với 257 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính KDC sẽ chi hơn 1.286 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2022 với doanh thu thuần của KDC đạt 2.950 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Cùng với đó, giá vốn hàng bán trong quý tăng dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ dừng ở mức 286,7 tỷ đồng, giảm 53,7% so với quý IV/2021.

Sau khi trừ các chi phí, KIDO thu về khoản lợi nhuận 4,88 tỷ đồng trong quý IV, giảm 97% so với cùng kỳ.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của KIDO đạt 12.520 tỷ đồng, tăng 19%. Lợi nhuận sau thuế đạt 374 tỷ đồng giảm 43% so với năm 2021.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu đem về 14.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, KIDO không hoàn thành kế hoạch đề ra cả năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KIDO đạt 14.035 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tính đến cuối năm 2022, hàng tồn kho của công ty giảm 11% so với đầu năm xuống 2.214 tỷ đồng, mức giảm chủ yếu đến từ nguyên vật liệu và hàng hoá.

Bên cạnh đó, dư nợ của KIDO cuối quý IV/2022 là 4.920 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay tín chấp ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động. Dư nợ trái phiếu là 992 tỷ đồng, trong đó đến hạn phải trả là 248 tỷ đồng.

Trong năm 2021, KIDO đã phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng VIB với kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 92 triệu cổ phiếu Vocarimex và 17 triệu cổ phiếu của Dầu ăn Tường An, thuộc Tập đoàn KIDO. Vốn chủ sở hữu 2022 của KIDO là 7.051 tỷ đồng bao gồm 1.607 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.