THEO DÒNG SỰ KIỆN

Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

21:14 02/02/2024

Ngày 20/1, tại Tp.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Phú Yên và tỉnh Ninh Thuận.