Hưng Thịnh

Viglacera báo lãi sau thuế hơn 752 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Viglacera - CTCP cho biết, lợi nhuận công ty tăng vọt là nhờ lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt đóng góp chính vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Viglacera so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 cho thấy, Tổng Công ty Viglacera -CTCP (Viglacera, mã HoSE: VGC) ghi nhận doanh thu thuần 3.832 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tỷ trọng chi phí giá vốn trên doanh thu giảm rõ rệt, lợi nhuận gộp đạt 1.394 tỷ đồng, tăng gấp đôi mức thực hiện của quý I/2021, tương đương biên lợi nhuận gộp 36,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng 3,5 lần lên 17,3 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay. Công ty liên doanh, liên kết cũng đem lại 42 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần quý I/2021.

3112top10sukiennoibat1-1650715119.jpg Viglacera báo lãi sau thuế hơn 752 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ. Ảnh Tập đoàn Viglacera.

Tương tự, các chi phí gia tăng khá mạnh, với chi phí tài chính "nhảy" gấp đôi lên 93,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 32% cùng kỳ lên 198 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 262,6 tỷ đồng, tăng 73,4%. Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế hơn 752 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 702 tỷ đồng, tăng 2,5 lần.

Theo giải trình của Viglacera, lợi nhuận công ty tăng vọt là nhờ lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt đóng góp chính vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Tổng Công ty so với cùng kỳ. Lĩnh vực vật liệu xây dựng tăng trưởng mạnh do Viglacera hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ do nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% kể ngày ngày 1/10/2021, đóng góp chung vào mức tăng trưởng lợi nhuận của toàn công ty.

Như vậy, kết thúc quý đầu tiên năm 2022, Viglacera đã hoàn thành 25,5% chỉ tiêu doanh thu và 44,2% chỉ tiêu lợi nhuận dự định này.

Thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 22.781 tỷ đồng, tăng 3,5% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ 3.325 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; 3.660 tỷ đồng hàng tồn kho và 4.727 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn…/.