Trần Lân

Thông tin mới việc chuyển 12ha rừng làm dự án khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy

Việc triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có tác động đến diện tích hiện trạng quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tác động đến hệ sinh thái.

Ngày 29/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, về việc chuyển đổi 12ha rừng để làm dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, ngành nông nghiệp đã hoàn thành việc thẩm định hiện trạng rừng, đất rừng thực hiện dự án và nội dung thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Việc triển khai dự án có ảnh hưởng đến rừng đặc dụng

Theo đó, dự án đảm bảo tuân thủ pháp luật về du lịch, đầu tư, phù hợp với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia (quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh), chủ đầu tư đã xây dựng phương án trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh.

Môi trường - Thông tin mới việc chuyển 12ha rừng làm dự án khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy

Khu vực vùng dự án. (Ảnh: D.Q).

Theo Sở NN&PTNT về ảnh hưởng của dự án, việc triển khai dự án có ảnh hưởng đến rừng đặc dụng, nhưng đảm bảo phù hợp chỉ tiêu phân bổ đất rừng đặc dụng tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung của báo cáo đánh giá tác động mồi trường của dự án cũng đã đánh giá các tác động, rủi ro khi thực hiện dự án và xây dựng các biện pháp giảm thiếu tác động, chương trình quản lý, giám sát môi trường.

Trong đó, cụ thể các tác động chính như: tác động đến diện tích hiện trạng quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học, tác động giảm độ che phủ rừng,...

Báo cáo ý kiến tham vấn trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét

Theo giải trình của chủ đầu tư về chuyển mục đích sử dụng rừng, đồng thời qua kiểm tra tại thực địa khu vực thực hiện dự án được chủ đầu tư cùng với các đơn vị tư vấn thiết kế chuyên ngành khảo sát địa hình, khí hậu, trữ lượng rừng..., tính toán, kiểm tra đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định về quản lý rừng và ý kiến tham gia của các sở, ngành địa phương đưa ra phương án quy hoạch tối ưu, ít ảnh hưởng đến diện tích rừng nhất.

Đồng thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khai thác, kinh doanh của dự án và không ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn, không phá vỡ cảnh quan môi trường, hạn chế tác động đến rừng; các công trình xây dựng dựa vào thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan môi trường, chiều cao tối đa của công trình không quá 12m theo quy định.

Môi trường - Thông tin mới việc chuyển 12ha rừng làm dự án khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy (Hình 2).

Sơ đồ vị trí khu vực dự án trong khu vực vịnh Vĩnh Hy. (Ảnh: ĐTM).

Trong quá trình triển khai các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng thì Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, nhằm đảm bảo thực hiện chặt chẽ các trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tỉnh ủy với mục tiêu hạn chế tối đa những ảnh hưởng, tác động tiêu cực gắn với bảo tồn, phát huy rừng, môi trường, môi trường biển, Vườn quốc gia Núi Chúa, khu dự trữ sinh quyến của thế giới...

Bên cạnh đó, đảm bảo tuân thủ đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ về Chiến luợc bảo vệ môi truờng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triến kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tồn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đối mồi trường lẩy tăng trưởng kinh tế.

Môi trường - Thông tin mới việc chuyển 12ha rừng làm dự án khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy (Hình 3).

Một số hình ảnh về rạn san hô khu vực vịnh Vĩnh Hy - ven biển Ninh Hải. (Ảnh: ĐTM).

Về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Sở NN&PTNT cho biết, đến thời điểm này chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án này.

Cụ thể, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy đang trong giai đoạn tham vấn ý kiến cộng đồng về Báo cáo đánh gia tác động môi trường. Sau khi thực hiện xong tham vấn, chủ đầu tư sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo theo ý kiến tham vấn và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định pháp luật về môi trường.

Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy do Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (Công ty Syrena Việt Nam) thuộc thành viên của BIM Group làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện tại xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 và điều chỉnh tại Quyết định số 412/QĐUBND ngày 04/12/2017, Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 01/6/2022.
Tổng diện tích Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy 64,65ha, trong đó nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 11,58ha (bao gồm 10,60ha rừng tự nhiên và 0,98ha rừng trồng) tại khoảnh 2, 3, 5 tiểu khu 150, thuộc phân khu dịch vụ, hành chính, lâm phần quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.