Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

Thiếu nhiều quy định pháp lý về 'tài sản số', 'tiền ảo'

Vướng mắc pháp lý lớn nhất hiện nay đối với vấn đề quyền sở hữu tài sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nằm ở việc chưa có quy định pháp luật nào khẳng định các "tài sản số" là một loại tài sản.