Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

Thấy gì từ những vụ kiện nổi tiếng về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên thế giới?

(PLBQ). Quyền sở hữu công nghiệp đang ngày càng bị xâm phạm một cách tinh vi và phức tạp hơn. Các quy định, chế tài giải quyết vấn đề này cũng được dần hoàn thiện để theo kịp thực tiễn.