Hưng Thịnh

Quảng Nam: Đóng nhiều cửa mỏ khoáng sản ở Đại Lộc

Địa phương này không tham mưu cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác đối với các đơn vị không chấp hành việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác…

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Văn bản 5851/UBND-KTN về đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Ông Tân chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Đại Minh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Lâm Yên, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt để Công ty cổ phần 6.3 sớm triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 31/10 theo cam kết.

Đơn vị này phải rà soát, báo cáo cụ thể từng trường hợp đã hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản nhưng không lập đề án đóng cửa mỏ của 3 đơn vị Công ty TNHH Thành Sơn, Công ty TNHH MTV Đất Đại, Công ty TNHH Hồng Nguyên.

Trường hợp các đơn vị này không chấp hành thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thống nhất cho UBND huyện Đại Lộc sử dụng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các đơn vị đã nộp để thực hiện công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và lựa chọn tổ chức có đủ năng lực lập, thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản về việc tăng cường công tác quản lý việc ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đối với 2 đơn vị khai thác, thu hồi khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đại Lộc là Công ty TNHH Hưng Lộc Phát, Công ty TNHH MTV TM&DV Thiện Tâm, không thuộc trường hợp phải lập Đề án đóng cửa mỏ, UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng mặt bằng của dự án và rà soát hồ sơ pháp lý có liên quan để yêu cầu chủ đầu tư dự án và các đơn vị thực hiện đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt.

UBND huyện Đại Lộc được yêu cầu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc 7 đơn vị hiện nay đang lập, trình hồ sơ đóng cửa mỏ gồm Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hiệp Hưng, Công ty TNHH Kim Phú, Công ty TNHH Nhuận Phước, Công ty TNHH Hoàng Ân, Xí nghiệp Hợp tác xã Công nghiệp Xây dựng và Dịch vụ 26.3 Đại Lộc, Công ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp Thành Tâm, Công ty cổ phần Prime Nam Giang, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thực hiện hoàn thành công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường trước ngày 30/10.

Ngoài ra, ông Tân đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp với Chi cục Thuế huyện Đại Lộc và các ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế trong hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi tại thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát; xử lý hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Môi trường - Quảng Nam: Đóng nhiều cửa mỏ khoáng sản ở Đại Lộc

Khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản theo thẩm quyền; phối hợp với UBND huyện Đại Lộc và các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; không tham mưu giải quyết cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị không chấp hành việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng có yêu cầu không giải quyết việc gia hạn, cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Vu Gia, Thu Bồn đối với các giấy phép đã được cấp trên địa bàn các huyện, thị xã Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và giao cho địa phương rà soát lại, có thể gộp các điểm mỏ nhỏ, gần nhau thành 1 mỏ có quy mô lớn để đề xuất tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản công khai, minh bạch; lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định, đảm bảo ổn định trật tự khai thác khoáng sản trên địa bàn.