Trần Lân

Tp.HCM: Loạt công ty bị xử phạt vì vi phạm về đấu thầu

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hàng loạt công ty vi phạm đấu thầu đã bị xử phạt.

Nhiều công ty bị cấm tham gia đấu thầu

Ngày 1/4, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về hoạt động đấu thầu năm 2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.HCM: Loạt công ty bị xử phạt vì vi phạm về đấu thầu

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về hoạt động đấu thầu năm 2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, trong năm 2023, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2775 về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt trong thời hạn 3 năm đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 2 quyết định: Quyết định số 223 về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Thương mại TMDV SX Vũ Gia Khang và Quyết định số 224 đối với Công ty TNHH Truyền thông Kỹ thuật số M.

2 công ty trên bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn 3 năm 6 tháng đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, UBND huyện Hóc Môn ban hành Quyết định số 4456 về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Anh Hoàng trong thời hạn 2 năm đối với các gói thầu trong phạm vi quản lý của UBND huyện Hóc Môn.

Nhiều đơn vị bị xử phạt hành chính

Cũng trong năm 2023, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền đối với nhiều đơn vị vi phạm quy định về đấu thầu với tổng số tiền hơn 818 triệu đồng.

Cụ thể, về xử lý vi phạm hành chính, với nhóm hành vi “Không đăng tải các thông tin về đấu thầu”, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính đối Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức.

Với nhóm hành vi “Không đăng tải các thông tin về đấu thầu”, “Không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu”, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Với nhóm hành vi “Nêu các điều kiện nhằm gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây cạnh tranh không bình đẳng”, “Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu”, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư CICON và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng SECO.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.HCM: Loạt công ty bị xử phạt vì vi phạm về đấu thầu (Hình 2).

Một công trình đang thi công trong khu dân cư nhưng không có rào chắn.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, quá trình lựa chọn nhà thầu còn kéo dài do sai sót khi lập, thẩm định hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu tại các đơn vị, nhất là các đơn vị trường học, bệnh viện còn hạn chế về kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tình huống.

Một số chủ đầu tư/bên mời thầu chưa chủ động nghiên cứu quy định pháp luật về đấu thầu; năng lực một vài đơn vị tư vấn đấu thầu còn hạn chế; một số gói thầu mua sắm thường xuyên phải hủy thầu, phải thực hiện đấu thầu lại, mất nhiều thời gian.

Quá trình triển khai công tác đấu thầu thực tế có nhiều tình huống phát sinh mới, không thể áp dụng trực tiếp quy định để giải quyết và không có trong các quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu. Hướng xử lý vẫn mang tính chủ quan của chủ đầu tư/bên mời thầu, chưa đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Các chủ đầu tư còn thiếu kiên quyết, thiếu đôn đốc, chưa kiểm tra sâu sát thực hiện của nhà thầu tư vấn đấu thầu; năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu còn chưa cao, lúng túng.

Hiện nay, giá các danh mục vật tư hóa chất trong lĩnh vực y tế phải rà soát trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chưa thống nhất, nên gây khó khăn trong việc chọn nhà cung ứng giá thấp nhất. Trong lĩnh vực y tế, việc mua sắm thuốc đối với các gói thầu mua thuốc số lượng ít, hoặc thuốc hiếm, các bệnh viện phải tổ chức nhiều lần vì không lựa chọn được nhà thầu, cũng như không có nhà thầu tham dự.