Trần Lân

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask

Cục quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask vì không đạt chất lượng.

Ngày 31/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty cổ phần LA VO (địa chỉ 11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh).

Tiêu dùng & Dư luận - Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask

Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây – 30g.

Theo đó, Cục quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây – 30g (Trên nhãn ghi tên sản phẩm: Prodak Strawberry Milk Soft Facial Mask -Mặt nạ sáng da dâu tây sữa tươi – 30g). Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần LA VO (địa chỉ: 11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh).

Chi nhánh Công ty cổ phần La Vo (Kho xưởng sản xuất) (Địa chỉ: Lô 22, đường Trung tâm Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất.

Lý do thu hồi là do nhãn sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn của Thông tư 06/2011/TT-BYT và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. 

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây – 30g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Tiêu dùng & Dư luận - Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask (Hình 2).

Thông tin về sản phẩm trên Wesite đã được Công ty LA VO gỡ bỏ.

Tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Công ty cổ phần La Vo, Chi nhánh Công ty cổ phần La Vo (Kho xưởng sản xuất) phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây – 30g nêu trên. Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial MaskMặt nạ sáng da dâu tây – 30g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/02/2024.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty cổ phần La Vo, Chi nhánh Công ty cổ phần La Vo (Kho xưởng sản xuất) trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm.

Tiến hành thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001767/19/CBMP-HCM theo quy định tại Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Giám sát các công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây – 30g không đáp ứng quy định.

Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/3/2024.