OCB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 66% so với năm 2023

OCB dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu tổng tài sản tăng 19% và lợi nhuận trước thuế đạt 6.885 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.139 tỷ đồng.

So với báo cáo quản trị, lợi nhuận trước thuế của OCB giảm 1.088 tỷ đồng đến từ việc chi phí dự phòng tăng 501 tỷ đồng và điều chỉnh một số khoản mục thu nhập đã thực thu từ khách hàng trong năm 2023 sẽ được hạch toán trong năm 2024.

Theo số liệu trên báo cáo kiểm toán, tổng tài sản có của OCB tại thời điểm cuối năm 2023 là 240.114 tỷ đồng, trong đó dư nợ thị trường 1 đạt 148.005 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu được ghi nhận ở mức 2,02%.

Lý giải cho sự chênh lệch trước và sau kiểm toán, OCB cho biết đã chủ động trích lập thêm chi phí dự phòng để tăng cường bộ đệm quỹ dự phòng rủi ro tín dụng.

Theo OCB, những năm gần đây, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, suy giảm cầu nhập khẩu từ các thị trường quốc tế cũng như căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

Điều này đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, người lao động mất thu nhập, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Mặc dù phương thức nhận tài sản đảm bảo để thay thế nghĩa vụ trả nợ được pháp luật cho phép nhưng việc triển khai lại đang thiếu thống nhất và đồng bộ giữa địa phương và các cơ quan hữu quan do vướng mắc tại khâu đăng ký cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, việc hạch toán các khoản vay liên quan cũng còn nhiều quan điểm trái chiều từ nhiều phía cho dù nghĩa vụ nợ của khách hàng được xác định là đã chấm dứt khi hoàn tất bàn giao tài sản đảm bảo. Trên cơ sở đó, cùng với nguyên tắc cẩn trọng trong điều hành, OCB đã chủ động trích lập tăng thêm chi phí dự phòng cho các khoản nợ đã bàn giao tài sản đảm bảo này.

Lãnh đạo OCB cũng cho biết thêm, phần điều chỉnh một số khoản mục thu nhập đã thực thu từ khách hàng trong năm 2023 sẽ được hoàn tất ghi nhận trong quý I này.

Đồng thời các khoản nợ khách hàng đã bàn giao tài sản đảm bảo để thay thế nghĩa vụ trả nợ, tính đến nay, ngân hàng đã xử lý giảm hơn 50%, nên chi phí dự phòng đã trích bổ sung cho những tài sản này vào cuối 2023 cũng sẽ được hoàn lại tương ứng. Qua đó, dự kiến kết quả kinh doanh quý I/2024 sẽ cải thiện đáng kể.

OCB cũng vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỷ đồng, trong đó dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20%. Nếu thành công, vốn điều lệ của OCB trong năm 2024 sẽ tăng lên 24.717 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm nay, với mục tiêu tổng tài sản tăng 19%, lợi nhuận trước thuế đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2023. Phiên họp sẽ được tổ chức vào sáng 15/4 tại Tp.Hồ Chí Minh.