Lãi suất tới gần 11%/năm, trái phiếu Bac A Bank vẫn ế người mua

Trong số 25.646.000 trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2, Bac A Bank chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu chào bán.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Theo đó, trong số 25.646.000 trái phiếu đăng ký chào bán, ngân hàng chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu chào bán.

Cụ thể, Bac A Bank bán được 47.000 trái phiếu BAB202202-07L; 100.500 trái phiếu BAB202202-07C và 58.000 trái phiếu BAB202202-08C.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng. Sau khi trừ phí dịch vụ tư vấn phát hành, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu của ngân hàng là 20,47 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành ra công chúng của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu phát hành đợt 2 gồm 2 kỳ hạn 7 năm và 8 năm, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất áp dụng được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,1%; 1,3% và 1,5%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 07L, 07C và 08C.

Tài chính - Ngân hàng - Lãi suất tới gần 11%/năm, trái phiếu Bac A Bank vẫn ế người mua

Trái phiếu phát hành ra công chúng của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo...

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định cho mỗi kỳ tính lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Bac A Bank tại ngày xác định lãi suất.

Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Theo nguyên tắc trên, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 dành cho các trái phiếu của Bac A Bank lần lượt là 10,5%/năm, 10,7%/năm và 10,9%/năm.

Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào đợt 1, nhà băng này cũng không bán được hết số trái phiếu khi chỉ phân phối được 2.354.000 trái phiếu trong tổng số 40.000.000 trái phiếu chào bán, tương đương 14,71% tổng số trái phiếu chào bán.