Trần Lân

Kiên Giang: Chuyển vụ việc liên quan đến AIC Group sang CQĐT

Thanh tra tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ dự án của AIC Group có bất thường về giá nhập khẩu và giả trúng thầu, có dấu hiệu tội phạm sang CQĐT để xử lý theo quy định.

Ngày 19/5, thông tin từ Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Trần Chiến Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa ký Thông báo Kết luận thanh tra số 44/TB-Ttra ngày 9/5/2023 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với Dự án Hệ thống quan trắc môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Dự án đầu tư xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Không đảm bảo cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu

Theo Thông báo kết luận thanh tra, “Dự án Hệ thống quan trắc môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” do Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư, không đúng Đề án đô thị thông minh được phê duyệt tại Quyết định số 2301a/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, sở này còn không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và không ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Mopha (tư vấn dự án) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thịnh (tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu); không trình thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán sau khi có quyết định đầu tư; giao trách nhiệm cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý, sử dụng hệ thống trạm quan trắc là chưa phù hợp theo chức năng và nhiệm vụ của Chi cục.

Thông báo kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện phương thức chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn giảm sát lắp đặt và tư vấn kiểm định chưa đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (chỉ định thầu thông thường) tại Quyết định số 387/QĐ-SKHĐT ngày 20/11/2017 và Quyết định số 229/QĐ-SKHĐT ngày 08/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; không ký hợp đồng thẩm định giáR với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASCO.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã mở thầu trễ thời gian quy định; chưa thực hiện nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng tư vấn thẩm tra kế hoạch mua sắm, thẩm định giá thiết bị.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá Tây Nam đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty Cổ phần Định giá - Tư vấn và đầu tư xây dựng - VINASUN để thực hiện thẩm định giá (thời điểm thẩm định giá thì hợp đồng này đã hết thời hạn); Báo cáo kết quả thẩm định giá và hồ sơ khảo sát của thẩm định viên không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định; Chưa đánh giá được khả năng việc người bán sẵn sàng bán (có tài sản hợp pháp và có nhu cầu muốn bán tài sản với mức giá tốt nhất có thể được trên thị trường); Không xác định được giá của từng hệ thống, thiết bị mà chỉ cho ra kết quả giá trị tổng của hạng mục dẫn đến không chính xác, khách quan; Không thực hiện bản giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Sử dụng 03 bảng báo giá của 03 đơn vị để làm căn cứ so sánh, cả 03 đơn vị báo giá trên đều thuộc “Hệ sinh thái” Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) kể cả đơn vị tư vấn lập dự án là Công ty Cổ phần Mopha, đến khi Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế tham dự thầu và trúng thầu, cho thấy Công ty Cổ phần Mopha tư vấn lập dự án, ông Nguyễn Xuân Nguyên chủ nhiệm dự án, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Chuyển giao công nghệ môi trường (đơn vị báo giá) và đến năm 2021 là người đại diện pháp luật cho Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế.

Các nhà thầu trên vi phạm nguyên tắc không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; không đảm bảo công bằng, minh bạch.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế có dấu hiệu bất thường của nhà thầu về giả nhập khẩu (giá mua) cao hơn giá dự thầu là 5.584.746.228 đồng cần phải được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ; khai tăng khối lượng thanh toán 1.112.871.388 đồng; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thời gian báo hành công trình.

Tiêu dùng & Dư luận - Kiên Giang: Chuyển vụ việc liên quan đến AIC Group sang CQĐT

Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE dùng thông tin thị trường không có thật để tư vấn ban hành Chứng thư thẩm định giá số 9319.314/BTCVALUE của 270 loại vật tư và hệ thống thiết bị xi lanh vận hành của cống Kênh Nhánh, cống Rạch Tà Niên dẫn đến không chính xác, khách quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sử dụng kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE để trình thẩm định dự toán gói thầu xây dựng và Sở NN&PTNT thẩm định dự toán gói thầu cống Kênh Nhánh, cống Rạch Tà Niên chưa bảo đảm tính đúng dẫn, hợp lý.

Chuyển sai phạm sang CQĐT Công an tỉnh Kiên Giang

Kết luận của Thanh thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng nêu rõ, do chưa đủ căn cứ xử lý giá thiết bị hệ thống thiết bị xi-lanh thủy lực nên đề nghị giao Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức thẩm định giá thiết bị mà đoàn thanh tra đã so sánh bước đầu.

Cần làm rõ các chi phí theo quy định, sau khi làm rõ các chi phí cùng giá nhập khẩu của hải quan đã cung cấp được nêu trong kết luận, nếu xác định gây thiệt hại ngân sách thì báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chuyển vụ việc sang Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang và Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang kiến nghị Bộ Tài chính xử lý theo đúng quy định đối với bà Vũ Thị Hiền, thẩm định viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE và ông Nguyễn Hoàng Quyết, thẩm định viên Công ty Tây Nam do vi phạm quy định về thẩm định giá.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh: Tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 02 tập thể; kiểm điểm trách nhiệm có hình thức xử lý kỷ luật đối với 02 cá nhân và kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xem xét xử lý trách nhiệm đối với 02 cá nhân.

Giao Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm đối với 02 tập thể; kiểm điểm trách nhiệm có hình thức xử lý kỷ luật đối với 02 cá nhân và kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xem xét xử lý trách nhiệm đối với 01 cá nhân.

Giao Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với 01 tập thể; kiểm điểm tùy theo tinh chất, mức độ vi phạm xem xét xử lý trách nhiệm đối với 02 cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.112.871.388 đồng.

Xét thấy Dự án Hệ thống quan trắc môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, giả; các đơn vị tư vẫn dự án, đơn vị bảo giá và đơn vị trúng thầu dự án đều thuộc “Hệ sinh thái” AIC; đồng thời Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế có bất thường về giá nhập khẩu và giả trúng thầu, có dấu hiệu tội phạm. Do đó, chuyển toàn bộ dự án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.