Hưng Thịnh

NHÀ ĐẤT

Dấu hiệu nhận diện "sốt đất ảo"

Thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng sốt đất. Vậy, làm thế nào để nhận diện "sốt đất ảo"?