Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Tiến độ xây dựng Nhà máy điện khí tự nhiên hoá lỏng Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022

Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với kinh phí đầu tư được xem là lớn nhất khu vực ĐBSCL tính đến thời điểm hiện tại đã có báo cáo tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.