Hưng Thịnh

Bắc Á Bank phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 9.354 tỷ đồng

Bắc Á Bank dự kiến tăng thêm 1.822 tỷ đồng vốn điều lệ qua việc chào bán 122 triệu cổ phiếu tỉ lệ 15%, với giá 15.000 đồng/cp.

HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bắc Á Bank; HNX: BAB) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm 122 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Kế hoạch năm nay, Bắc Á Bank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 7.531 tỷ đồng lên 9.354 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 1.822 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng này đã phát hành thành công 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông và chào bán 122 triệu cổ phiếu tỉ lệ 15% với giá dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu.

Bắc Á Bank cho biết, dự kiến vốn thu được từ cả 2 đợt phát hành sẽ dùng hơn 800 tỷ đồng để đầu tư tài sản nhằm tăng năng lực hoạt động và hơn 1.022 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Bắc Á Bank đã chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của ngân hàng.

Lô trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ chức Phát hành. Trái phiếu được chia thành 3 loại: BAB202201-07L (kỳ hạn 7 năm), BAB202201-07C (kỳ hạn 7 năm) và BAB202201-08C (kỳ hạn 8 năm).

Trái phiếu phát hành ra công chúng Bắc Á Bank năm 2022 đợt 1 có mức lãi suất lên tới 8,4%/năm. Lãi được trả định kỳ 1 năm một lần vào các ngày thanh toán lãi trái phiếu, là mỗi ngày trong năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trong thời hạn trái phiếu.

Ngày 21/9, nhà băng này đã báo cáo kết quả chào bán lô trái phiếu này ra công chúng. Cụ thể, số lượng trái phiếu Bắc Á Bank đã phân phối trong đợt 1 là 2.354.000 trái phiếu (đạt tỉ lệ 14,71% tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Bắc Á Bank chỉ ghi nhận hơn 448 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng năm 2022, Bắc Á Bank đã thực hiện được 45% sau nửa đầu năm.

Tính đến 30/06/2022, tổng tài sản Bắc Á Bank tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên 124.204 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm này, tổng nợ xấu của ngân hàng xấp xỉ 652 tỷ đồng.