Trần Lân

Phối hợp chấm dứt tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm, tôm hùm giống

Với số lượng trâu, bò, lợn và gia cầm vận chuyển trái phép, Bộ NN&PTNT đề nghị buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống qua biên giới các tỉnh miền Nam vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là qua biên giới với Campuchia, Lào, mới đây, Bộ NN&PTNT có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và UBND tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang cùng phối hợp, chỉ đạo ngăn chặn, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (đặc biệt là Tổng cục Hải quan) phối hợp, hỗ trợ chỉ đạo lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng và lực lượng hải quan, đặc biệt tại các tỉnh có chung biên giới với Campuchia và Lào phối hợp với lực lượng chức năng của các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, chưa có kiểm dịch của cơ quan thú y trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Bộ NN&PTNT đề nghị, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh; Bộ đội Biên phòng và lực lượng Hải quan có phương án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán trâu, bò, lợn và gia cầm nhập lậu qua biên giới; phối hợp, hỗ trợ xử lý số lượng trâu, bò, lợn và gia cầm vận chuyển trái phép, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Xu hướng thị trường - Phối hợp chấm dứt tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm, tôm hùm giống

Bộ NN&PTNT đề nghị phối hợp, hỗ trợ xử lý số lượng trâu, bò, lợn và gia cầm vận chuyển trái phép, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm (Ảnh: Minh Phúc).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cư dân khu vực biên giới trong công tác phòng chống dịch, phòng ngừa gian lận thương mại và vận chuyển trái phép trâu, bò, lợn và gia cầm qua biên giới.

Đối với UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung nguồn lực tổ chức ngăn chặn, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, lợn và gia cầm vào Việt Nam.

Chỉ đạo chính quyền cấp xã, cấp huyện tổ chức thống kê số liệu, kiểm soát đàn trâu, bò, lợn và gia cầm của địa phương, đặc biệt tại các địa phương có chung biên giới với Campuchia để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc trâu, bò, lợn và gia cầm được vận chuyển, nhập lậu; hợp thức hóa, làm giả, làm trái quy định các loại giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Giao các cơ quan, lực lượng chức năng, cơ quan công an của địa phương khẩn trương thành lập các chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống vào Việt Nam.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương, đặc biệt lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống vào Việt Nam; đặc biệt tập trung xử lý các trường hợp trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống nghi ngờ nhập lậu từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan.

Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 các cấp của địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống vào Việt Nam.

Chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT (Cục Thú y và các đơn vị liên quan) tổ chức giám sát dịch bệnh động vật, sử dụng chất cấm trên trâu, bò, lợn nhập khẩu và nghi nhập lậu trái phép vào Việt Nam.

Chỉ đạo, phân công các lực lượng của địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới; tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển trâu, bò, lợn, gia cầm tiêu thụ tại địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.