Trần Lân

DOANH NGHIỆP

Nghị quyết 107/2023/QH15 về thuế tối thiểu toàn cầu: Những lưu ý dành cho doanh nghiệp

14:26 07/05/2024

Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 (“Nghị quyết 107”) về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, thảo luận trong một thời gian dài của Việt Nam về khả năng áp dụng các chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Sau cùng, Việt Nam cũng đã lựa chọn áp dụng chính sách này, đồng thời, nội luật hóa chính sách này bằng các quy định cụ thể tại Nghị quyết 107. Trong bài viết này,...