Hưng Thịnh

Phát triển sen Đồng Tháp: Không chỉ bán sản phẩm mà bán cả câu chuyện về sen

Để thể hiện tình yêu sen, đưa “giấc mơ sen” đi xa hơn, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, phải có cách tiếp cận mới mẻ hơn, khát vọng mãnh liệt hơn nữa.