Trần Lân

Ngân hàng Việt và những lần “kén rể ngoại”

Trào lưu “kén rể ngoại” của ngân hàng Việt bắt đầu nổ ra mạnh mẽ từ năm 2005, góp phần đem lại thành công nhất định cho cả 2 phía.
info-nganhangvietvanhunglankenrengoai-nguoiduatin1-1711984308.jpg