Trần Lân

Doanh thu giảm, lợi nhuận doanh nghiệp của đại gia Doãn Tới lao dốc

Doanh thu giảm trong khi giá vốn bán hàng và chi phí lãi vay tăng cao khiến kết quả kinh doanh của CTCP Nam Việt do đại gia Doãn Tới làm Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc lao dốc trong năm 2023.

CTCP Nam Việt (ANV) do đại gia Doãn Tới làm Tổng giám đốc mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023. Theo đó, trong quý 4, ghi nhận doanh thu đạt 1.111 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 1.144 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng mạnh lên 997 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm chỉ còn 114,3 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với con số 235,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính của ANV trong quý 4 cũng giảm từ 36 tỷ đồng trong năm 2022 xuống chỉ còn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm từ 69,4 tỷ đồng còn 46 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng giảm gần 20 tỷ xuống còn 18 tỷ đồng.

Kinh tế - Doanh thu giảm, lợi nhuận doanh nghiệp của đại gia Doãn Tới lao dốc

CTCP Nam Việt của đại gia Doãn Tới ghi nhận lợi nhuận lao dốc trong năm 2023

Sau khi trừ các chi phí trên, doanh nghiệp của đại gia Doãn Tới ghi nhận lợi nhuận thuần đạt 1,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 113,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Trừ các chi phí khác, thuế thu nhập doanh nghiệp ANV báo lỗ 517 triệu đồng, giảm hơn 107 tỷ đồng so với quý 4/2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý 4, ANV cho biết do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới, số lượng bán tăng, tuy nhiên giá bán chưa được hồi phục so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận giảm mạnh.

Lũy kế cả năm 2023, ANV ghi nhận doanh thu đạt 4.462 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với con số 4.935 tỷ đồng trong năm 2022. Sau khi trừ chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp của đại gia Doãn Tới ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 41,9 tỷ đồng, giảm gần 94% so với con số 674 tỷ đồng trong năm 2022.

Tính tới ngày 31/12, ANV đang nắm giữ gần 40 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Đầu tư tài chính ngắn hạn gần 72 tỷ đồng, giảm sâu so với cón số 358 tỷ đồng hồi đầu năm. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức 2.344 tỷ đồng, tổng tài sản của ANV đạt hơn 5.110 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm.

Doanh nghiệp của đại gia Doãn Tới có hơn 2.260 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 1.784 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 145 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng BIDV là chủ nợ lớn nhất của ANV với khoản vay ngắn hạn hơn 579 tỷ đồng, đứng thứ 2 là ngân hàng VCB với khoản vay ngắn hạn gần 206 tỷ đồng. Trên bảng cân đối tài chính, ANV có hơn 1.521 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nam Anh