Hưng Thịnh

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Tạp chí Viettel Family ra mắt phiên bản số

Sau 18 năm phát triển, Tạp chí Viettel Family (tiền thân là Nội san Người Viettel) đã trở thành một kênh quan trọng để Viettel có thể gửi đến những người bạn thân thiết các thông tin quan trọng của Tập đoàn.