Hưng Thịnh

Bến Tre: Ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm hại tài nguyên rừng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, địa phương đang tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hơn nữa về quản lý, bảo vệ rừng và chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.