Hưng Thịnh

NHÀ ĐẤT

Chứng chỉ Báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: “Ươm mầm lợi thế cho sinh viên ngành Tài chính – Kế toán”

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2022, Tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán và kiểm toán ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) và các trường Đại học (ĐH) đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) áp dụng giảng dạy khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho sinh viên ngành Tài chính - Kế toán.