Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Những yêu cầu bắt buộc về mã vạch đối với hàng nhập khẩu vào Algeria

Nghị định số 23 của Bộ Công Thương Algeria yêu cầu các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu phải có mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) trên bao bì với 12 trường thông tin bắt buộc.