Mía đường Cần Thơ bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Vi phạm trong công bố thông tin, Mía đường Cần Thơ và Cấp thoát nước Lạng Sơn đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng chục triệu đồng.

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ có địa chỉ tại số 10, đường 1/5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, phải nộp phạt số tiền 85 triệu đồng theo quy định do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu: báo cáo tài chính quý I,II, III, IV năm 2021 và năm 2022; báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 (giai đoạn từ 1/7/2021 đến 31/12/2021); báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (giai đoạn từ 1/7/2022 đến 31/12/2022).

Công ty cũng không báo cáo các tài liệu: báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và 30/6/2022; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; văn bản giải trình của công ty đối với ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần của tổ chức kiếm toán tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và ngày 30/6/2022 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, công ty còn báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và ngày 30/6/2022 đã được kiểm toán, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Hồ sơ doanh nghiệp - Mía đường Cần Thơ bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ đã không báo cáo UBCKNN đối với báo cáo tài chính quý I,II, III, IV năm 2021 và năm 2022.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có địa chỉ tại số 14/10 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng chịu mức phạt 85 triệu đồng từ UBCKNN xử phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thay thế người đại diện theo pháp luật (bổ sung ông Đào Nam Phong là người đại diện theo pháp luật).

Thêm vào đó, công ty này còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hồ sơ doanh nghiệp - Mía đường Cần Thơ bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin (Hình 2).

Cấp thoát nước Lạng Sơn chịu mức phạt 160 triệu đồng cho các lỗi vi phạm.

Cấp thoát nước Lạng Sơn còn chịu mức phạt 15 triệu đồng và 60 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình bày giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã trình bày tại mục VII.1b báo cáo tài chính năm 2021.

Như vậy, tổng số tiền Cấp thoát nước Lạng Sơn phải nộp là 160 triệu đồng.