Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Novaland muốn chào bán 2,9 tỷ cổ phiếu để huy động gần 30.000 tỷ đồng

Nếu kế hoạch phát hành thành công, Novaland sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.