Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Kiều bào rất quan trọng trong việc kết nối xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam

Đó là nhận định của nhiều chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Bởi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn thông tin quý giá, sẵn sàng cung cấp thông tin xác thực, nhanh chóng cho các doanh nghiệp trong nước.