15 năm gia nhập WTO: Tạo cơ hội trước mắt, mở ra cơ hội lâu dài và bền vững

Sau 15 năm gia nhập WTO, ai cũng thấy vui, thấy được nhiều hơn mất. Gia nhập WTO đã mang lại cho đất nước ta những thành tựu to lớn và mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển lâu dài và bền vững.