Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Áp dụng NFT: Xu hướng cho các chiến dịch từ thiện tại Việt Nam

Lecka đã khởi động một trong những chiến dịch từ thiện NFT (Token không thể thay thế) đầu tiên tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.