ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Hàng loạt cổ phiếu trên UPCoM bị đưa vào diện cảnh báo sau kiểm toán

00:02 03/04/2023

Cổ phiếu của PV Oil, Du lịch Trường Sơn COECCO, Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc,... bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cảnh báo sau kết quả kiểm toán BCTC năm 2022.