Hưng Thịnh

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Ngân hàng Techcombank nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nhằm mục đích tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Techcombank trân trọng thông báo về việc nâng cấp Hệ thống Hóa đơn điện tử đáp ứng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc từ ngày 01/07/2022, cụ thể: