Hưng Thịnh

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Quảng Bình: Nhiều dự án được mời gọi đầu tư giai đoạn 2022 - 2024

DN&KTX – Nhiều dự án được tỉnh Quảng Bình được phê duyệt thuộc danh mục các lĩnh vực tiềm năng mời gọi đầu tư giai đoạn 2022 – 2024