TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Thống nhất các phương án tháo gỡ khó khăn cho Đạm Hà Bắc

Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã làm việc tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc), nghe các phương án tháo gỡ khó khăn cho Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc - một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương, phải xử lý theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.