Chú trọng đăng ký nhãn hiệu để phát triển và bảo vệ thương hiệu

Để phát triển và bảo vệ thương hiệu, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng công tác đăng ký nhãn hiệu để phòng tránh nguy cơ bị mất thương hiệu; đồng thời cần chủ động bảo vệ thương hiệu, tích cực phối hợp các cơ quan thực thi trong công tác phát hiện hành vi xâm phạm và kịp thời đề nghị xử lý hành vi xâm phạm.