DOANH NGHIỆP

Sự khác nhau giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông thường

14:27 13/04/2022

Sản xuất “hữu cơ” từ lâu đã được hiểu như một hình thức sản xuất “lành mạnh và thân thiện với môi trường”. Sản phẩm hữu cơ được sản xuất mà không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoá học.