Nhân rộng mô hình chăn nuôi quy mô lớn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học

Phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn sinh học đang là hướng đi đúng đắn không chỉ góp phần khai thác được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, mà còn giúp người chăn nuôi chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường.