Hưng Thịnh

Bình Dương đặt mục tiêu phát triển thêm 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023

Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung phát triển xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) để phục vụ nhu cầu an cư lập nghiệp của người dân.

Ngày 10/2, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trong kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2023 Sở này đã trình UBND tỉnh xem xét, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả nhóm dân cư, đặc biệt các đối tượng chính sách theo Luật Nhà ở; phát triển nhà ở theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh.

Trong năm 2023, tỉnh Bình Dương xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2023 đạt khoảng 31m2 sàn/người (khu vực đô thị 32m2 sàn/người, khu vực nông thôn 25,6m2 sàn/người), đến năm 2025 là 31,5m2/người (khu vực đô thị 32,5m2 sàn/người, khu vực nông thôn 26,6m2 sàn/người).

Bất động sản - Bình Dương đặt mục tiêu phát triển thêm 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023

Nhà ở xã hội tại phường Định Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, phấn đấu năm 2023, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 9,2m2 sàn/người, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 99,3%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố, nhà ở đơn sơ còn 0,7%; đến năm 2025 chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%.

Về chỉ tiêu phát triển sàn nhà ở theo từng loại hình, thì nhà ở thương mại dự kiến phát triển tăng thêm 1,75 triệu m2 sàn, tương đương 17.500 căn. Trong đó, năm 2023 đặt mục tiêu hoàn thành 1.239.646m2 sàn nhà ở từ các dự án đang xây dựng, tương đương 13.537 căn. Mặt khác năm 2023 cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án mới.

Bất động sản - Bình Dương đặt mục tiêu phát triển thêm 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023 (Hình 2).

Nhiều dự án bất động sản "mọc" lên phục vụ nhu cầu ở của người dân.

Còn với nhà ở xã hội, sẽ phát triển tăng thêm 600.000m2 sàn, tương đương 18.000 căn.

Để thực hiện kế hoạch, tỉnh Bình Dương khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại khoảng 100ha.

Đặc biệt, năm 2023 đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư các dự án mới để hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Đối với nhà ở tái định cư phấn đấu tăng thêm 140.854m2 sàn, tương đương 1.000 căn nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng một số dự án giao thông trọng điểm mà tỉnh đang triển khai. Bên cạnh đó, đối với nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng phấn đấu tăng thêm 2.081.257 m2 sàn.

Theo kế hoạch, nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là khoảng 23.490,47 tỷ đồng, diện tích đất ở cần tăng thêm 289,11ha. Trong đó, việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 110,77ha, xây dựng nhà dân tự xây là 131,55ha. Việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 46,82ha.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Bình Dương khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính, tín dụng.