Trần Lân

Lọc hoá dầu Bình Sơn tăng lãi sau soát xét, ngân hàng kiện công ty con

Kết quả kinh doanh sau soát xét của BSR ghi nhận khoản lãi sau thuế tăng từ 14.394 tỷ đồng lên 14.669 tỷ đồng - tương ứng tăng thêm 275 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (UpCOM: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Tại báo cáo kiểm toán, doanh thu thuần của công ty không thay đổi, đạt 167.124 tỷ đồng. Trong khi giá vốn lại giảm tới 206 tỷ đồng xuống mức 151.027 tỷ đồng sau kiểm toán.

Trong đó, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã giảm mạnh trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 437 tỷ ở báo cáo tự lập xuống còn 126 tỷ đồng sau kiểm toán, tức giảm tới 310 tỷ đồng. Thêm vào đó, giá vốn khác cũng giảm từ 107 tỷ xuống còn 43 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận gộp tăng thêm tương ứng lên 16.096 tỷ đồng sau kiểm toán. Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng thêm 86 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng sau kiểm toán. Các loại chi phí khác thay đổi không đáng kể.

Chính những thay đổi này khiến lợi nhuận sau thuế của công ty tăng thêm 275 tỷ đồng, từ 14.394 tỷ đồng lên 14.669 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận được từ trước đến nay.

Công ty cho rằng, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng là do khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính tốt hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm tăng khoảng 580.000 tấn so với năm 2021 cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất của công ty.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 của Lọc hoá dầu Bình Sơn đạt 78.488 tỷ đồng tăng 692 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập (77.796 tỷ đồng).

Thay đổi lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho tăng từ 16.349 tỷ đồng lên 16.809 tỷ đồng. Trong đó, công ty giảm trích lập dự phòng từ 455 tỷ đồng xuống 145 tỷ đồng sau kiểm toán.

Khoản thay đổi lớn thứ hai là phần trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 145 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Trong đó, công ty phải trả cho Socar Trading Singapore (104 tỷ đồng), Honeywell International Sdn (34 tỷ đồng).

Cuối năm 2022, tổng nợ vay của BSR khoảng 8.954 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Số tiền lãi mà công ty phải trả trong năm 2022 là 253 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 51.190 tỷ đồng bao gồm 14.651 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Ngoài ra, tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán là Deloitte cũng nhấn mạnh, Tòa án nhân dân Tp.Quảng Ngãi đang làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ kiện một số ngân hàng khởi kiện công ty con của Lọc hoá dầu Bình Sơn là Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF) liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán.

Lọc hoá dầu Bình Sơn hiện đang nắm 65,54% vốn BSR-BF. BSR-BF sở hữu dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và hiện nay dự án đang tạm dừng hoạt động sản xuất.

Tại thời điểm cuối năm 2022, nợ ngắn hạn của BSR-BF vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.429 tỷ đồng, lỗ lũy kế lên tới 1.413 tỷ đồng và nợ quá hạn thanh toán 1.467 tỷ đồng.

BSR-BF đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán tới cuối 2022 chủ yếu là số dư nợ phải trả chi phí lãi vay khoảng 369 tỷ và số dư gốc vay khoảng 1.098 tỷ đồng.

Trong năm 2021, các ngân hàng tài trợ cấp tín dụng cho BSR-BF gồm Oceanbank, PVCombank, Vietcombank đã khởi kiện BSR-BF lên Tòa án nhân dân Tp.Quảng Ngãi liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán và biện pháp thu hồi nợ và lãi vay hợp đồng tín dụng xây dựng Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất.

Khả năng tiếp tục hoạt động của BSR-BF phụ thuộc vào việc tái khởi động hoạt động sản xuất của Nhà máy, các hỗ trợ tài chính từ các cổ đông cũng như lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong tương lai.