Trần Lân

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Kết thúc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ

11:15 09/04/2022

DN&KTX - Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/3/2022, tại thành phố Huế, tỉnhThừa Thiên - Huế kết thúc tốt đẹp.