8 tháng đầu năm, MBBank lãi 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 17%

Lợi nhuận ròng của ngân hàng mẹ MBBank 8 tháng năm 2022 đạt 14.500 tỷ đồng, đã tăng đến 45% so với cùng kỳ, đồng thời, NIM tiếp tục cải thiện trong tháng 7 và 8.

Mới đây, công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo cập nhật kết quả 8 tháng năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank; HoSE) theo thông tin được công bố tại buổi gặp mặt ngày 29/9.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động ngân hàng mẹ đạt 23.800 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 36% so với cùng kỳ, song, thu thuần từ dịch vụ lại tăng chậm, chỉ 6% so với cùng kỳ vì phí từ hoạt động tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp giảm và thu thuần từ bảo hiểm giảm.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ 8 tháng năm 2022 đạt 14.500 tỷ đồng, so với con số gần 10.000 tỷ đồng cùng kỳ 2021, đã tăng đến 45%. Ngoài ra, tổng lợi nhuận 8 tháng của các công ty con đạt gần 2.000 tỷ đồng, trong đó MCredit đạt gần 800 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng 8 tháng đạt 17%

Về tổng thể, VDSC lạc quan với triển vọng tăng trưởng tổng thu nhập của MBBank nhờ hạn mức tăng trưởng tín dụng thuộc hàng cao nhất trong ngành và khả năng mở rộng tỉ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM).

Tăng trưởng tín dụng 8 tháng đạt 17% trên tổng hạn mức được cấp 18,2%, trong đó 50% hạn mức mới (3,2%) được phân bổ cho phân khúc khách hàng cá nhân phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh và mua nhà.

Tài chính - Ngân hàng - 8 tháng đầu năm, MBBank lãi 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 17%

NIM tiếp tục cải thiện trong tháng 7 và tháng 8 nhờ MBBank kiểm soát chi phí huy động và tập trung cho vay các khách hàng và ngành nghề có khả năng trả lãi suất cao. Trong hai tháng đầu quý III, chi phí huy động ổn định trong khi lợi suất cho vay toàn hàng tăng 10 điểm cơ bản so với quý II.

Việc tăng phát hành trái phiếu trung hạn và dài hạn từ đầu tháng 4 đã và sẽ giúp MBBank giảm áp lực huy động từ khách hàng trong giai đoạn lãi suất tăng từ đầu năm đến nay và có xu hướng tăng mạnh hơn trong các tháng cuối năm.

Đợt nới trần lãi suất tiền gửi trong tháng 9 vừa qua của Ngân hàng Nhà nước đã làm giảm tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MBBank từ 45% cuối quý II về 43% cuối tháng 8. Với dự báo lãi suất huy động trong các tháng cuối năm sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, ban lãnh đạo nhận định sự suy giảm tỉ lệ CASA sẽ rõ ràng hơn trong các tháng tiếp theo khiến NIM trong 6 tháng đến 1 năm tới có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang, do kỳ tái định lãi suất trung bình 3 đến 6 tháng tùy khoản vay.

 

Về dài hạn, NIM sẽ tiếp tục tăng nhờ tỉ lệ cho vay/huy động còn thấp, tỷ trọng cho vay bán lẻ tăng và cho vay mua nhà tăng. MBBank đặt mục tiêu tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ từ 34% hiện nay lên 50-55% trong các năm tới.

VDSC cũng đồng quan điểm với ngân hàng về khả năng thu nhập phí trong các tháng cuối năm có thể tiếp tục suy yếu. Theo đó, tại mảng ngân hàng đầu tư, Nghị định 65 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ít nhiều làm giảm doanh số tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp

Tuy tăng trưởng sẽ trở lại trong năm 2023 trên nền so sánh thấp của năm 2022 nhưng không tăng quá cao như giai đoạn 2019-2021 khi khung pháp lý chưa chặt chẽ như hiện nay.

Trong mảng bảo hiểm, vốn đóng góp đến 70 - 80% thu nhập phí hàng năm, bị giới hạn tăng trưởng theo hạn mức tín dụng do hợp đồng bảo hiểm thường được bán kèm hợp đồng vay.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán giảm điểm cũng ảnh hưởng tâm lý khách hàng mua bảo hiểm liên kết đầu tư, sản phẩm đóng góp chính vào doanh số thị trường bảo hiểm nhân thọ và tăng trưởng cao nhất trong hai năm thị trường chứng khoán đi lên mạnh mẽ vừa qua. Biên lợi nhuận thu nhập từ bảo hiểm cũng giảm do tăng chi phí bán hàng.

Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cuối tháng 8 gần 200%

Tỉ lệ nợ xấu tăng trong nửa đầu năm do tốc độ phục hồi không đồng đều giữa các phân khúc và có thể do độ trễ ở mảng tài chính tiêu dùng. Bối cảnh kinh tế vĩ mô có chiều hướng xấu đi sẽ tạo áp lực tăng tỉ lệ nợ xấu lên tất cả các phân khúc nhưng nhiều nhất là ở nhóm SMEs (ngành nhà hàng khách sạn) và các khách hàng được cơ cấu nhưng chậm phục hồi trong các đợt dịch Covid trước đây.

Ban lãnh đạo MBBank dự kiến tỉ lệ nợ xấu toàn hàng của ngân hàng mẹ trong 6 tháng tới xấp xỉ 1%, trong khi quý II đã là 0,95%. Nợ cơ cấu giảm 23% từ 0,8% tổng dư nợ cuối quý II về 0,6% tổng dư nợ cuối tháng 8, hay giảm ròng 772 tỷ đồng, theo ước tính của nhóm phân tích. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cuối tháng 8 gần 200%, tiếp tục xu hướng đi xuống của hai quý đầu năm và dường như phản ánh kỳ vọng của MB về khả năng phục hồi của nợ cơ cấu.

Theo VDSC, nợ xấu ở mảng cho vay tiêu dùng Mcredit là yếu tố cần lưu ý. Đến cuối tháng 8, tỉ lệ nợ xấu vẫn duy trì tương đương mức thông thường là 6,5%, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 35% (cuối quý II tăng 29% so với đầu năm).

Xem xét tỉ lệ nợ xấu hình thành ròng (nợ xấu tăng ròng trong quý trước khi xóa nợ) của Mcredit đã tăng liên tục trong hai quý gần nhất, định hướng giữ ổn định tỉ lệ nợ xấu của ban lãnh đạo cùng với lãi suất và lạm phát đều có xu hướng đi lên tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng thu nhập thấp.

Vậy nên, VDSC cho rằng biên chi phí tín dụng của Mcredit sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, tác động lên chi phí tín dụng hợp nhất là không đáng kể do quy mô nhỏ của Mcredit (6% dư nợ hợp nhất).