THEO DÒNG SỰ KIỆN

Bước phát triển mới trong đào tạo thiết kế vi mạch, bán dẫn ở Đà Nẵng

21:14 02/02/2024

Việc ký kết thỏa thuận về đào tạo thiết kế vi mạch, bán dẫn còn thúc đẩy hỗ trợ, thu hút các dự án đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.