Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Cao Bằng: Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

Thời gian qua, sản xuất chăn nuôi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh có bước hồi phục và phát triển. Tuy nhiên, do dịch bệnh xảy ra thường xuyên cùng với biến động của thị trường, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao… ngành chăn nuôi gặp không ít khó khăn.