Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Phú Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới trù phú, đáng sống

Theo Văn Phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa trao bằng công nhận 5 xã Hòa Trị, Hòa An, Hòa Phong, Hòa Mỹ Tây và Hòa Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.