Hưng Thịnh

TP Hồ Chí Minh: Chung tay giảm phát thải khí nhà kính CO2

Trước những tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của phát Khí thải nhà kính CO2, thời gian gần đây, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp và dự án thực tiễn nhằm cùng chung tay với cả nước giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu…