ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Gần 14 triệu USD hiện đại hóa hệ thống thủy lợi tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 306/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, vay vốn ADB. Tổng mức đầu tư của dự án là 13,929 triệu USD, tương đương trên 321 tỷ đồng.