Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

03 xu hướng sở hữu tài sản trí tuệ năm 2022

(PLBQ) - Hai năm kể từ thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, xu hướng đầu tư tài sản trí tuệ ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đã có nhiều thay đổi. Doanh nghiệp và các nhà đầu tư dần dành nhiều sự quan tâm hơn cho các tài sản trí tuệ liên quan đến lĩnh vực như y tế, khoa học, công nghệ... Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến các loại tài sản trí tuệ có khả năng xuất hiện đáng kể vào năm 2022.