Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Đồng Tháp khai thác lợi thế từ trồng sen

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích trồng sen hơn 800 ha; trong đó tập trung nhiều nhất ở các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông. Hầu hết trồng sen lấy hạt, đây chính là một lợi thế cạnh tranh cao cho sen Đồng Tháp nói riêng và sen Việt Nam nói chung.