Hưng Thịnh

Nỗ lực của EuroCham về đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương Việt Nam - EU

Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức phiên họp trù bị và Đại hội thường niên 2022 song song tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.