Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Nông nghiệp xanh: Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số

Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác của ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam trong năm 2022.